ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ

 

นายพุทธพงศ์  ส่งสกุลวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ

 

นางสาวนารีรัตน์   วงษ์นันทกร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ

 

นายเลิศ  บานกระโทก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ

 

นางนฤมล  ด่างทา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007908