ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ตรวจเยี่ยมน้ำท่วมตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา A อบตมิตรภาพ จัดโครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมปลูกผักสวนครัวในขวดพลาสติก A องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ประชุมพนักงาน A อบต.มิตรภาพประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฯ ประจำปี 2563 A อบต.มิตรภาพโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 เ A อบต.จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 A อบต.จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2563 A อบต.จัดโครงการบริหารจัดการขยะในเขตตำบลมิตรภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ ชุมชนหนองจอก A การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ครั้งที่ 6/2563 A อบต.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เตาเผาถ่านไบโอชาร์ กรีนโคนโซนโคราชและคัดแยกขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะ
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.016183