ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย สถานที่จัดจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารและกิจการต่างๆ A การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ A อบต.มิตรภาพ ประชุม สปสช ครั้งที่ 2/2563 A อบต.มิตรภาพ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี A อบต.มิตรภาพ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 A การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ครั้งที่ 1/2563 A โครงการภาษีท้องถิ่นพบประชาชน ประจำปี 2563 โครงการภาษีท้องถิ่นพบประชาชน ประจำปี 2563 A อบต.มิตรภาพ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 A อบต.มิตรภาพ ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 4 A อบต.มิตรภาพร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.026797