ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือกำลังเครื่อ ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ ขนาด 1 ตัน (กองช่าง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้าเก่าถึงถนนมิตรภาพ บ้านกุดชะนวน หมู่ 4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองจอก เริ่มจากบ้านนายตา แกล้วกล้าไปที่สาธารณะป่าช้า บ้านหนอ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักจากคุ้มสวนป่าบ้านหนองจอก บ้านทุ่งพนมวัง หมู่ 12 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าเก่าถึงถนนมิตรภาพ บ้านกุดชะนวน หมู่ 4 ตำบลมิตรภาพ ด้วยวิธีประก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้าถึงถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 4 บ้านกุดชะนวน ประกาศราคากลางโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จากหมู่6-หมู่ 5 ช่วงหน้า อบต.มิตรภาพ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อขนาดใหญ่ ทางโค้งบ้านอาจารย์สีชาติ บ้านชัยพัฒนาหมู่ที่ 13 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก รอบอ่างซับประดู่ บ้านมอจะบก หมู่ที่ 6
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012078