ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.มิตรภาพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.มิตรภาพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.มิตรภาพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.มิตรภาพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.มิตรภาพ ประจำปี 2561 การประเมินสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี 2561 สปสช.โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนเพื่อค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน และมะเร็งเต้านม ในเขต อบต.มิตร สปสช.โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ปี 2561 สปสช. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พ.ศ.2561 สปสช.โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ตะโกน โยน ยื่น (ปี 2561) กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มิตรภาพ ร่วมกับ โรงเรียนคีรีวัฒนา หมู่ 5 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008432