ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ปฏิทินแจ้งข่าว บอกเล่าภารกิจ ประจำปี 2563 A อบต.มิตรภาพจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๒ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะและพัฒนาฝีมือการทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นยวน) A อบต.มิตรภาพจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้จันทน์ ภายใต้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง A อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง A อบต.มิตรภาพขอเชิญชวน รณรงค์ A การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 A อบต.มิตรภาพร่วมขอเชิญร่วมกิจกรรม Jetskiprotour2019 Thailand การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน ปี 2561 A ขอเชิญชวนลงทะเบียนจิดอาสาพระราชทาน A ขอขอบคุณผู้มาชำระภาษี
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.018058