ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A อบต.มิตรภาพ ประชุม สปสช. ครั้งที่ 4/2563 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือกำลังเครื่อ ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ ขนาด 1 ตัน (กองช่าง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้าเก่าถึงถนนมิตรภาพ บ้านกุดชะนวน หมู่ 4 A อบต.มิตรภาพ ประชุม สปสช ครั้งที่ 3/2563 A อบต.มิตรภาพ การประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1/63 A อบต.มิตรภาพ การประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1/63 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองจอก เริ่มจากบ้านนายตา แกล้วกล้าไปที่สาธารณะป่าช้า บ้านหนอ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักจากคุ้มสวนป่าบ้านหนองจอก บ้านทุ่งพนมวัง หมู่ 12 A การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.029393