ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย สถานที่จัดจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารและกิจการต่างๆ ประกาศ การแสดงงบฐานะการเงิน ประจำปี 2562 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2563 A การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ A การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งพนมวัง หมู่ 12- บ้านท่าข้ามหมู่ 10 เชื่อมบ้านวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ A อบต.มิตรภาพ ประชุม สปสช ครั้งที่ 2/2563 ประกาศราคากลางโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จากหมู่6-หมู่ 5 ช่วงหน้า อบต.มิตรภาพ A อบต.มิตรภาพ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011421